Kunderna

Våra spelupplevelser ska vara roliga och erbjuda spänning före, under och efter. Men tyvärr har spel en baksida: vissa människor spelar för mycket och får spelproblem. Därför erbjuder ATG spel på ett ansvarsfullt sätt och tar avstånd från spel där riskerna att utveckla beroende är som störst.
I ATGs policy för spelansvar finns riktlinjer för hur ATG ska erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt och hur riskerna för negativa konsekvenser ska minimeras:

 • Åldersgräns 18 år på allt spel
 • Inte tillåta spel på kredit
 • Står för spelsäkerhet och arbeta mot penningtvätt
 • Erbjuda olika verktyg för att hjälpa kunderna att behålla kontrollen över sitt spelande samt informera om var man kan vända sig om man får problem
 • Marknadsföra produkter och tjänster på ett ansvarsfullt sätt
 • Löpande utbilda och informera medarbetare, ombud och spelare om spelansvar, spelberoende och riskerna med spel.
 • ATG är också medlem i SPER (Spelbranschens etiska råd), branschorganisationen för de reglerade spelbolagen i Sverige. Inom SPER har det under 2012 pågått ett arbete med att plocka fram en ny generell branschstandard gällande spelansvar. Den nya standarden lanserades i början av 2013.

Spelsäkerhet
Av alla bolag i världen som arrangerar spel på hästar tillhör ATG de ledande på spelsäkerhet. Varje år arrangerar ATG spel till cirka 10 000 svenska lopp och tillsammans med utländska partners ytterligare cirka 2 300 lopp. Totalt under ett år rör det sig om cirka 200 miljoner lagda spel på alla dessa lopp.
För att ATG ska vara ett trovärdigt och tryggt bolag krävs det att säkerheten sätts i första rummet. Vi arbetar också för att våra kunder ska kunna spela i ett rättvist och regelrätt system. Hela ledningssystemet för ATGs säkerhetsfrågor, inkluderat spelsäkerhet, följer en internationell ISO-standard.
Alla som spelar på hästar via ATG har rätt till anonymitet. ATG tillämpar därför sekretess kring uppgifter såsom kontoinnehav, vadhållning och vinster. Däremot behöver vi enligt lag lämna ut uppgifter när polisen eller annan myndighet begär om detta, vid exempelvis misstanke om brott.

Personal och sportens aktiva
För att spela på trav och galopp i Sverige måste man ha fyllt 18 år. Åldersgränsen 18 år gäller även för personal som säljer spel på banorna.
Personer som på något sätt kan påverka utgången av ett lopp är inte tillåtna att spela. Därför får varken totopersonal eller funktionärer spela när de är i tjänst. Inte heller licensinnehavare, såsom kuskar och tränare, får spela i lopp där de själva är delaktiga på något sätt. Det finns även vissa begränsningar för hur hästägare får spela i lopp där egen häst deltar.

Säkerhetsrutiner vid spelstopp
Vid två synnerligen olyckliga tillfällen under 2012 fallerade säkerheten inom ATG och det gick att spela på hästarna efter att starten gått. ATG tog lärdom av det inträffade och satte in nya rutiner kring säkerhetshanteringen av livespel. I ett första steg har till exempel uppgiften som tävlingsoperatör centraliserats till ATGs huvudkontor för banor med färre än 30 tävlingsdagar per år. Det har även införts en nödstoppare på ATG, en person som enbart bevakar att banornas operatörer verkligen stänger försäljningen av loppet i tid. Rutinerna för spelstopp på ATG ser idag ut så här:

 • Den ansvariga tävlingsoperatören befinner sig på banan eller på ATGs huvudkontor (och där via tv-bild eller telefonkontakt följer starten). Tävlingsoperatören är uppkopplad via en dator (och en reservdator) med ATGs spelsystem. När loppet startar så stänger tävlingsoperatören spelet via ett knapptryck och en signal skickas till spelsystemet (vid de fall tävlingsoperatören befinner sig på ATG och det inte finns någon tv-bild och/eller telefonkontakt med banan stängs spelet av tävlingsoperatören när det är en minut kvar till start).
 • Om tävlingsoperatören misslyckas att stänga loppet så träder den automatiska stängningsfunktionen i kraft. Vid starten skickas en signal från startsystemet till spelsystemet som stänger spelet.
 • Om båda ovanstående rutiner fallerar så ska en ansvarig person på ATGs huvudkontor, som är utsedd att övervaka loppet via tv-bild eller telefonkontakt och inte är ansvarig tävlingsoperatör, stänga spelet via ett ”nödstopp” som är kopplat till spelsystemet.
 • Om punkt 1–3 fallerar så ska ansvarig totoföreståndare stänga spelet via ”nödstoppet”.

Bedrägeri och penningtvätt
Penningtvätt innebär att någon försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det är en internationell företeelse

ATG arbetar med att förhindra bedrägerier och penningtvätt genom ett monitoreringssystem, där det finns speciellt dedikerad personal till dessa uppgifter. Det finns även vissa överförings- och uttagningsbestämmelser för ATG-kontot och spel på E-kanaler, såsom spel på internet och i mobilen. Bland annat måste uttag från ATG-kontot göras till ett bankkonto med samma innehavare som på ATG-kontot. För insättning på ATG-kontot med bankkort så använder vi det av banken rekommenderade säkerhetsystemet 3D-Secure för att säkerställa att rätt person använder bankkortet.

 

Comments are closed