Forskning

monte

Förbättrad avel, effektivare träningsmetoder och friska hästar. För att utveckla hästhållning och hästsporten måste det finnas fungerande forskning till hands.
En stark hästforskning kommer hela hästnäringen till godo och bidrar till en sund hästsport. Stiftelsen Hästforskning finansierar en stor del av forsknings- och utvecklingsprojekten inom hästnäringen i både Sverige och Norge. Forskningsprogrammen har tre huvudriktningar.

  • Hästens hälsa, prestation och välfärd.
  • Hästens reproduktion, uppfödning och utfodring.
  • Hästens roll för människan, samhället och miljö

Stiftelsen Hästforsning bildades av HNS i samverkan med ATG, Agria Djurförsäkring och Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF). För 2013 var anslaget från ATG 3,6 miljoner kronor.
Läs mer om Stiftelsen Hästforskning >

Comments are closed