Hästnäringen

H_hästar_900x250

HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse) stiftades 1992 av ATG och LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) baserat på den hästutredning som regeringen initierat. HNS fick uppdraget att hantera frågor av riksintresse inom hästhållningen – med tonvikt på utbildning, avel och uppfödning.Idag fungerar stiftelsen som en paraplyorganisation som arbetar för och med hästnäringen. ATG bidrar varje år med ungefär 50 miljoner kronor och enligt det uppdrag HNS har ska medlen användas på följande sätt:

  • Ungdomar. 6 miljoner kronor avsätts till barn- och ungdomssatsningar inom ramen för Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS). Sedan starten 1997 har otaliga projekt och satsningar möjliggjort värdefull kunskapsspridning, rekrytering och ökat ungas reella inflytande i våra hästorganisationer.
  • Riksanläggningarna. 5 miljoner kronor som främst ska säkerställa verksamheten vid Sveriges tre riksanläggningar: Flyinge i Skåne, Strömsholm i Västmanland och Wången i Jämtland. Riksanläggningarna har i uppdrag att förse hästnäringen med rätt kunskap och kompetens för branschens och näringens fortsatta utveckling. Och framtidsutsikterna efter avslutade studier är goda. Genom de medel som går till HNS har ATG en viktig roll när det gäller att utbilda framtidens ledare, tränare och lärare inom hästnäringen.
  • Utbildning. 33 miljoner kronor till utbildningsverksamhet, inklusive hästsportens ansvar för delfinansiering av hippologiska högskoleutbildningen med inriktning på rid- trav- eller Islandshäst. Huvudman för programmet är SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. För inriktning ridhäst ansvarar Flyinge eller Strömsholm. För trav- och islandshäst ansvarar Wången. Hippologer arbetar bland annat som ridlärare, stallchefer, travtränare, egna företagare inom näringens organisationer, lärare på hästinriktade gymnasieskolor och travskolor. Det finns även flera olika gymnasieutbildningar inom hästhållning på riksanläggningarna samt yrkesutbildningar.
  • Utveckling. 6 miljoner kronor till särskilda utvecklingsprojekt inom hästsektorn, varav 2 miljoner kronor är öronmärkta avel- och uppfödningsprojekt.

Läs mer om HNS >

Comments are closed