Spelpolitik

monte

ATG och den unika svenska spelmodellen är motorn i ett omfattande kretslopp i hästnäringen som genererar mer än 30 000 heltidsjobb och idag är den fjärde största inkomstkällan för Sveriges bönder.

ATG arbetar tillsammans med Svensk Travsport och Svensk Galopp för att trygga de långsiktiga förutsättningarna för trav- och galoppsporten. Samspelet mellan sport och spel är avgörande för att bevara intresset för svensk hästsport. Sedan 1974 har ATG bidragit med ungefär 35 miljarder kronor till svensk hästnäring och spelmodellen har varit en finansiell förutsättning för att bygga upp flera av dagens professionella organisationer och en hästsport som håller hög internationell klass. Spelet genererar också stora skatteintäkter, sedan år 2000 har ATG betalat mer än 16 miljarder i skatt till svenska staten.

I ATGs kostnader ingår bland annat ombudens provisioner och löpande driftskostnader i form av produktutveckling, direktsändningar av lopp, marknadsföring och administration. Sedan, när vinstutdelningen (i snitt 70 procent går tillbaka till spelarna) och skatten har räknats bort, går överskottet till hästnäringen. Under 2012 blev summan att fördela 1,7 miljarder kronor. Pengarna används bland annat till prispengar i trav- och galoppsporten, drift och underhåll av trav- och galoppbanorna, långsiktiga satsningar inom djurskyddsarbetet, ungdomssatsningar, tränar- och uppfödarpremier samt utbildning och utvecklingsprojekt inom hela hästnäringen.
Idag råder oro på den svenska spelmarknaden, med tuff konkurrens och olika villkor. De oreglerade aktörerna betalar till exempel inte skatt i Sverige, de har ingen begränsning i återbetalning till spelarna och är inte begränsade i vilka produkter de kan utveckla och marknadsföra. De oreglerade bolagen ger inte heller tillbaka av sin omsättning till sporten, trots att de arrangerar spel på svenska hästar.

Opinionsbildning
ATG arbetar med att informera och utbilda politiker och makthavare om sportens och spelmodellens betydelse i det svenska näringslivet och samhället. Dels arrangeras enskilda politikerträffar, dels arbetar vi aktivt under bland annat Almedalsveckan på Gotland med att väcka debatt. Tillsammans med Svensk Travsport, Svensk Galopp och HNS ser vi till att sprida vårt budskap så brett som möjligt.

Med stöd av ATG har Svensk Travsport varit initiativtagare till Riksdagens travgrupp. Det är en öppen, ej partipolitisk grupp med ett stort antal travintresserade riksdagsmän, som via bland annat informationsträffar och events får en djupare insyn i travsporten och spelet. Genom travgruppen har ATG och Svensk Travsport fått möjlighet att skaffa ambassadörer för sporten och spelet bland politiker och makthavare. ATG arbetar även en del med att informera allmänheten om spelmarknaden. Tillsammans med Svensk Travsport, Svensk Galopp och HNS publiceras årligen ett stort antal debattartiklar i både rikstäckande och lokala medier.

Comments are closed