Vårt uppdrag

ATG (AB Trav och Galopp) har ett uppdrag: att trygga den långsiktiga utvecklingen för trav- och galoppsporten genom att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. Bolaget bildades 1974 då de båda hästsporterna befann sig i kris. Sedan dess har spelet på hästar berikat den svenska hästnäringen med cirka 35 miljarder kronor.

ATG ägs av Svensk Travsport (90 procent) och Svensk Galopp (10 procent) och samspelet mellan sport och spel är avgörande för att bevara intresset för svensk hästsport. Staten har inte några ägarintressen i ATG men har kontroll över verksamheten genom utnämning av hälften av styrelsens ledamöter, inklusive ordföranden.

Comments are closed