Sponsring

Vår sponsring står på två ben. Det ena sätter hästen i centrum då vi sponsrar olika hästrelaterade verksamheter och organisationer med hästen som vår gemensamma nämnare. Det andra benet är sponsringen av Sveriges främsta idrottsmän genom Sveriges Olympiska och Paralympiska Kommittéer då våra kunder, spelarna, har ett genuint sportintresse.

ATG sponsrar normalt inte enskilda personer eller klubbar.

ATGs sponsring syftar till att:

  • visa att vi lever vår vision – vi gör Sverige mer levande
  • skapa nya affärsmöjligheter
  • skapa stolthet hos medarbetarna
  • skapa förtroende hos intressenter
  • öka gillandet och stärka varumärket

Comments are closed